Chi tiết bài viết

Tài Sản Trí Tuệ


Hơn 100 chứng nhận Độc quyền về
Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
đã được cục sở hữu trí tuệ cấp
.


 

chứng chỉ

 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT
- Tổ chức Guinness ghi nhận thành tích:
Bộ Cửa cuốn lỗ thoáng lớn nhất Việt Nam
(Cao10.89 x Rộng10.89m)

- Giải vàng Vietbuild nhiều năm
- Giải vàng Thương hiệu Việt
- Và nhiều giải thưởng khác.

 

kỷ lục cửa cuốn lỗ thoáng lớn nhất


Cửa cuốn lỗ thoáng BossDoor® lớn nhất Việt​ Nam.